BilimNisan 29, 2022

Gezegenimiz Dünya’nın pek çok sorunu var; lakin hiç aklımıza gelmeyecek büyük bir sorun daha bunlara eklenmek üzere…

Kum, sudan sonra dünyanın en çok kullanılan kaynağı ve hem inşaatta hem de doğal etrafta hayati bir rol oynuyor. Lakin sudan farklı olarak kum ...

Kum, sudan sonra dünyanın en çok kullanılan kaynağı ve hem inşaatta hem de doğal etrafta hayati bir rol oynuyor. Lakin sudan farklı olarak kum stratejik bir kaynak olarak kabul edilmiyor. Yeni rapor, kumla olan alakamızın hemen değişmesi gerektiğini, aksi takdirde insanlık ve doğal etrafın birtakım önemli zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

BM Etraf Programı (UNEP) GRID-Cenevre Yöneticisi ve rapor programı koordinatörü Pascal Peduzzi, “Kum kaynaklarımız sonsuz değil ve onları akla yatkın kullanmamız gerekiyor” diyor ve devam ediyor: “Sürdürülebilir gelişimi sağlamak için eserleri, altyapıları ve hizmetleri üretme, inşa etme ve tüketme biçimimizi büyük ölçüde değiştirmemiz gerekiyor.

Kum nerelerde kullanılıyor?

Kum, altyapımızı oluşturan beton, asfalt ve camın ana bileşenidir. Rapora nazaran, her yıl Dünya’nın etrafına 27 metre genişliğinde ve 27 metre yüksekliğinde bir duvar inşa etmeye yetecek kadar, yaklaşık 50 milyar ton kum ve çakıl kullanılıyor. Bu ağır kullanım, kimi bölgelerde doğal yenilenme oranını değerli ölçüde geride bırakıyor, bu da kum arzının yakında meseleyle karşı karşıya kalabileceği manasına geliyor.

Önümüzdeki birkaç on yıl daha fazla nüfus artışı ve daha fazla kentleşme beklenirken, bu meselelerin daha da önemli bir hal alması mümkün görülüyor.

UNEP İktisat Kısmı yöneticisi Sheila Aggarwal-Khan, raporun önsözünde “Kum, toplumlarımızın temellerini inşa etmek için giderek daha hayati hale geliyor: meskenlerimiz, çocuklarımız için okullar, yenilenebilir güç üretmek için barajlar ve fotovoltaik paneller. Kum, insani gelişmenin anahtarı olan yollar, köprüler, hastaneler ve altyapı inşa etmek için de gereklidir. Kum bu nedenle gelişmemizin tanınmayan kahramanıdır” diyor.

Aggarwal-Khan’ın yazdıkları, “Artık kendimizi, kum kaynaklarının güzelleştirilmiş idaresi olmadan toplumlarımızın muhtaçlık ve beklentilerinin karşılanamayacağı bir pozisyonda buluyoruz” biçiminde devam ediyor.

Arz sıkıntılarına ek olarak, kumun çıkarılması birebir vakitte erozyona, akiferlerin tuzlanmasına ve fırtına dalgalanmalarına karşı müdafaa kaybına yol açarak bir dizi kıyı yahut deniz ekosisteminde büyüyen meselelere neden oluyor.

Rapor, bir krizden kaçınmak için kumun hem inşaat gereci olarak hem de doğal dünyadaki çoklu rolleri nedeniyle stratejik bir kaynak olarak tanınması ve yeni kurumsal ve yasal yapılar tarafından yakından düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıyeten plajlardan kum çıkarılmasının yasaklanmasını da tavsiye ediyor. Son olarak, insanların kırma kaya, geri dönüştürülmüş inşaat, yıkım materyali ve “cevher kumu” üzere kuma alternatifler kullanmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Peduzzi’nin söylediği üzere “Dünyanın en çok çıkarılan katı gerecini nasıl yöneteceğimizi anlayabilirsek, bir krizi önleyebilir ve döngüsel bir iktisada gerçek ilerleyebiliriz.”

Telefon
Whatsapp
Teklif Al
E-Posta
Projeler