Hayal bile edemeyeceğimiz kavram ve uygulamalar, yazılım dünyasının büyük gelişimi ile birlikte günlük hayatımızda yerini almıştır. Kablosuz ağlar, video konferans, parmak izi tanıma vb. başarılı yazılım projelerine örnektir. Yazılım projelerinin başarısını birçok faktör etkiler. Bu yazımızda “Bir yazılım projesi nasıl başarılı olur?” Gelelim soruya…

Yazılım projelerinin önemi

Günümüz dünyasında bir yazılım projesi, çalıştığı alanın bir kolu gibidir. Temel olarak bu projeleri “Genel İş Projeleri” ve “Ana Tematik Projeler” olarak ikiye ayırabiliriz. Genel ticari projeler, ortak paydası yüksek projelerdir, ancak büyük endüstriyel projeler, sektörleri üzerinde etkisi olan projelerdir.

Yazılım projeleri neler içerir?
Planlama: Alınacak kararlar Düzenleme Gerekli düzenlemeler Personel İş için doğru insanları seçme. Kontrol Gerekli talimatları verme Kontrol Süreci izleme ve kontrol etme.
Yenilik İletişim çözüm kullanıcıları Yazılım projesinin diğer projelerden farkı,  İnşaat sırasında köprü, bina, hastane, gemi projesi görünürken yazılım projesi görülmez. Yazılım ürünleri, maliyet açısından diğer projelerden daha karmaşıktır.
Fiziksel sistemler belli malzemelerden yapılmıştır, hepsinin belli sabit kuralları vardır. Yazılım projeleri ise müşterilerin isteklerini karşılamaya çalışır.  Yazılım ürünleri kolayca değiştirilebilir. Bu konuda esneklik sunmaktadır.  Yazılım geliştirme süreci standardize edilmemiştir.
Yani program süreçleri kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Yazılım projelerinin başarısı için faktörler

1. Proje yöneticisi Bir yazılım projesinin başarısı, proje yöneticisinin proje sürecini yönetmesini gerektirir. Yazılım geliştirme süreci birçok farklı ihtiyacı karşılayabilmelidir. Bu nedenle, proje yöneticisinin geliştirme yazılımı, ekibin deneyimi, alan ve müşterilerin beklentileri hakkında iyi bir anlayışa sahip olması gerekir.

2. Kalite, zaman ve bütçe tahsisi Programlama projelerinin başarılı olması için, tanımlanan işin hedeflenen kalite, zaman ve bütçe ile yapılması gerekir.
3. Proje üçgeninin dengesi Proje üçgeni olarak tanımlanan zaman, kapsam ve bütçe dengesinin sağlanması bir yazılım projesinin başarısında önemli rol oynar. .
4.Personel Yazılım projelerinde insan kaynakları en önemli kaynaktır ve proje yönetimi ağırlıklı olarak personel yönetimidir. Bu nedenle proje yöneticisi, geliştiricilerin bilgi ve becerilerini dikkate alarak görev ve yeni fikir paylaşımına açık bir yönetim tarzı belirlemelidir.
5. Yazılım ekibi İyi bir yazılım ekibi oluşturmak, proje yönetiminde çok önemli bir kriterdir. Ekibin büyüklüğü ve deneyimi proje sürecini olumlu ya da olumsuz etkileyeceğinden proje ekibine yeterli sayıda çalışan alınmalıdır.
6. Planlama Bir yazılım projesinin başarısını etkileyen diğer bir faktör de planlamadır. Plan olmadan zaman, kaynak kullanımı ve iş hedefleri izlenemez.

Neler yapıyoruz

WhatsApp