Yapay Zekâ Araçlarıyla Kendi Siyasi Partimizi Yarattık!

yapay zek araclariyla kendi siyasi partimizi yarattik

Bu isteğimiz bizi önce ChatGPT’nin kapısına götürdü. Yapay zeka aracına; siyasi partinin ismini, ideolojisini, vaatlerini, hedeflerini ve bu partinin lideri de dahil olmak üzere bir siyasi partiyi oluşturan temel öğelerin hepsini sorduk. Sonrasında ise aldığımız bu bilgileri Midjourney ile görsellere dönüştürdük. 

Yarattığımız bu siyasi partinin ne kadar başarılı olduğunu da görmemiz gerekiyordu, bu sebeple seçimlere soktuk ve hatta partinin genel başkanıyla röportaj bile yaptık.

Not: Görsellerdeki yazıları okuyamayanlar için ChatGPT’den aldığımız yanıtların hepsini, üzerinde hiçbir müdahale yapmadan altlarındaki kutucuklara ekledik. Dilerseniz yanıtları bu kutucuklardan okuyabilirsiniz. 

Partimiz; sürdürülebilirliğe ve teknolojik gelişmelerden geri kalmamaya önem veriyor. Aynı zamanda insanların daha gelişmiş, barışçıl bir ortamda yaşamasını istiyor. İsmi de oldukça ilginç.

e8954d2744f707e0e7353009d84fdb010aaae537

Tabii, hayali bir siyasi parti oluşturmak için ideoloji ve hedefler belirleyebilirim. Ancak, belirtmeliyim ki bu parti tamamen hayal ürünü olacak ve gerçek siyasi partilerin herhangi birini veya herhangi bir siyasi düşünceyi yansıtmayacaktır. Örneğin, “geleceğin partisi” adlı bir parti hayal edebiliriz. Bu parti, sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmeye odaklanarak geleceği şekillendirmeyi hedefleyebilir. İdeolojisi, dünya çapında ortak bir amaç etrafında birleşmek ve insanlığı daha iyi bir geleceğe taşımak olabilir. Bu parti, çevre dostu politikaları destekleyebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edebilir. Ayrıca, teknolojik gelişme için yatırım yaparak, bilim ve teknoloji alanlarında daha fazla araştırma ve geliştirme yapılmasını sağlayabilir. Partinin diğer hedefleri arasında, küresel işbirliğini artırmak, savaş ve terörizmi önlemek, sosyal ve ekonomik eşitliği sağlamak ve dünya genelinde barışı teşvik etmek olabilir. Özetle, bu hayali siyasi parti, sürdürülebilirlik, teknolojik gelişme, küresel işbirliği ve barış için çalışan bir parti olarak tasarlanabilir. Ancak tekrar belirtmeliyim ki, bu sadece hayalî bir parti fikridir ve gerçek dünya siyaseti ile ilgisi yoktur.

Bu ismi bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz ancak ChatGPT, Midjourney gibi yapay zeka araçlarının yaratıcılıklarının bir sınırı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sebeple elbette söyledikleri, yaptıkları her şey bize bir yerden tanıdık gelebilir. 

Sonuçta bu devirde kimseye güven olmaz. Belki de parti lideri, ülkeyi diktatör gibi yönetmek istiyor; nereden bileceğiz? Bu sebeple Geleceğin Partisi’nin hedeflerini biraz daha detaylı öğrenelim ki başımıza gelebilecekleri bilelim.

d83674f7bf1a0b6d161c46ce96f02ee8d14e292e

Geleceğin Partisi’nin hedefleri, toplumsal, ekonomik ve çevresel açılardan sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktır. Bu doğrultuda, parti aşağıdaki hedefleri ve vaatleri sunabilir: 
 1. Sosyal adalet: Parti, toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar ve adaletli bir paylaşım sağlayacak politikaları benimseyecektir. Eğitim, sağlık, iş imkanları ve gelir dağılımı gibi konularda adil ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseme sözü verebilir.
 2. Ekonomik kalkınma: Parti, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerini benimseyebilir. Yatırım teşvikleri, girişimcilik destekleri ve istihdam yaratacak projeler ile ekonomik refahın artırılması vaat edilebilir.
 3. Çevre koruma: Parti, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara öncelik vererek, çevre koruma politikaları ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirebilir. Temiz enerji kaynaklarına geçiş, atık yönetimi, çevre dostu ürünlerin teşviki gibi konularda adımlar atmayı vaat edebilir.
 4. Demokrasi ve insan hakları: Parti, demokratik bir yapıyı koruyarak insan haklarına saygı gösterecek ve özgürlükleri savunacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve azınlık hakları gibi konularda politikalar geliştirerek, toplumda adil bir yapı oluşturma hedefi taşıyabilir.
 5. Uluslararası işbirliği: Parti, uluslararası alanda işbirliği yaparak, diğer ülkelerle dostane ilişkiler kuracak ve küresel sorunları ortak çözümlerle ele alacak bir yaklaşım benimseyebilir.
Bu hedefler ve vaatler, Geleceğin Partisi’nin sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı taahhüt eden bir siyasi parti olarak ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Geleceğin Partisi’nin sloganı da geleceğimize odaklanıyor. 

48107ffa68a903879b1728eb70ab0bd3c8df78f7

Geleceğin Partisi seçim sloganı olarak “Daha güçlü bir Türkiye için, geleceği birlikte inşa edelim!” şeklinde bir slogan kullanabilir. Bu slogan partinin güçlü bir Türkiye inşa etme hedefini vurgularken, bu hedefin sadece birlikte çalışarak gerçekleştirilebileceği mesajını vermektedir. Aynı zamanda “geleceği inşa etmek” ifadesi de partinin yenilikçi ve ileriye dönük bir yaklaşım benimsediğini vurgulamaktadır.

d5397d5798eed6e517bfb82ca18a3cc6e6d3da0a

Partinin logosu ise oldukça güçlü mesajlar içeriyor. Logoda; dayanışma ve birlikteliği sembolize eden çemberler ve gelecekte oluşabilecek boşlukları doldurmak için harekete geçmemiz gerektiğini hatırlatan boşluklar var. 

df23d89a7b747cc82cb53441d7a77d4732e5638e

Tabii, şöyle bir logo tasarımı düşünebilirsiniz: Logonun merkezinde beyaz bir daire yer alıyor. Bu daire, sade ve minimalist bir tasarıma sahip olacak şekilde tasarlanabilir. Dairenin çevresinde ise üç adet çember yer alıyor. Bu çemberlerin renkleri mavi, kırmızı ve yeşil olabilir. Bu renkler, Türkiye bayrağındaki renkleri çağrıştırarak partinin milliyetçi yanını vurgulayabilir. Çemberlerin arasındaki boşluklar, bir arada çalışmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin sembolü olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda bu boşluklar, gelecekte oluşabilecek boşlukları doldurmak için harekete geçmek gerektiği mesajını da verebilir. Logonun altında ise partinin sloganı olan “Daha güçlü bir Türkiye için, geleceği birlikte inşa edelim!” yer alabilir. Slogan, yine minimalist bir font kullanılarak yazılabilir. Bu tasarım, partinin hedeflerine uygun, milliyetçi ve birleştirici bir mesaj veren bir logo olabilir.

08781fd4ac0ea3b57aca442c0fc257d645cc1063

Belli ki Geleceğin Partisi’nin lideri geleceğe önem veren, aydın bir insan. Tamam da bu partinin genel başkanı kim? 

5185a971bd22803aca8a5a7758683486893d5eeb

Tabii, hayali bir lider yaratabilirim. Geleceğin Partisi’nin lideri, cesur, vizyoner ve liderlik özellikleri yüksek bir kişi olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir lider için şöyle bir profil oluşturabilirim:
İsim: Deniz Aydın
Yaş: 45
Eğitim: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Deneyim: Daha önce kamu hizmeti alanında çalışmış ve liderlik deneyimi bulunan biri. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer almış, sosyal adalet, çevre koruma ve insan hakları gibi konularda çalışmıştır. İş dünyasında da yer alan Aydın, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak, ekonomik büyüme ve kalkınma sağlama hedefi taşıyan projelere liderlik yapmıştır.
Vizyon: Deniz Aydın, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı taahhüt eden Geleceğin Partisi’nin lideri olarak, toplumsal adalet, ekonomik kalkınma ve çevre koruma gibi konularda vizyon sahibi bir liderdir. İnsan haklarına ve demokrasiye saygı gösteren, uluslararası işbirliğini önemseyen bir yaklaşıma sahip olan Aydın, Geleceğin Partisi’nin hedeflerine ulaşması için liderlik yapacaktır.
Kişilik: Aydın, cesur, kararlı ve özverili bir liderdir. Adaletli ve tutarlı bir yaklaşıma sahip olan Aydın, ekip çalışmasına önem vererek, partinin tüm üyeleriyle birlikte hedeflere ulaşmak için çalışacaktır. Aynı zamanda yeniliklere açık olan Aydın, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak, Geleceğin Partisi’nin yenilikçi bir parti olmasını sağlayacak.
Bu profil, Geleceğin Partisi’nin hayali lideri Deniz Aydın’ı tanımlamaktadır.

Deniz Aydın’ı biraz daha detaylandıralım. Mesela nasıl görünüyor? 

0ed99fb587646c98c4783b67c04f9d9c07304750

Elbette. Hayali liderimiz Deniz Aydın, karizmatik ve etkileyici bir görünüme sahiptir. Yüzü gülerken de ciddi görünürken de çekici bir görünümü vardır. Uzun boylu, zayıf yapılı ve sağlıklı bir bedene sahiptir. Kahverengi gözlere ve kumral saçlara sahip olabilir. Giyim tarzı modern ve şık olabilir, ancak her zaman rahat ve sade bir stil tercih eder. Genel olarak Deniz Aydın, kendine güvenen, pozitif ve liderlik özellikleri yüksek biri olarak tasvir edilebilir.

510cfa124a79ebca2468a3fe9a956026704df7f0

Artık “Deniz Hanım” diyebiliriz öyleyse. Deniz Hanım’ı biraz daha yakından tanıyalım. Kendisi sade ve şık bir tarza sahip oldukça güzel bir kadın ve aynı zamanda tam bir İstanbul hanımefendisi. Zira İstanbul kendisinin doğup büyüdüğü şehir. Bu sebeple partisinin de kalesi gibi. 

ad44766d85a295a0c2445fb02bd0b50f1a3b5d4d

Elbette, Deniz Aydın’ın hayali memleketi olarak İstanbul’u seçebiliriz. Ancak hatırlatmak isterim ki Deniz Aydın gerçek bir kişi değil, tamamen hayali bir karakterdir.

Partinin vermek istediği en önemli mesaj, parti afişlerinde de yer alıyor: 

d663860c23445e8dc23e6d7bf0d56cfb1ba8e9e0

Geleceğin Partisi afişlerinde parti amblemi, seçim sloganı ve lideri Deniz Aydın’ın fotoğrafı yer alabilir. Ayrıca parti programında belirtilen öncelikli hedeflere veya vaatlere de yer verilebilir. Afişlerin tasarımı, parti stratejileri ve kampanya hedeflerine göre değişebilir.

d5cb6f058bffe6c6f49f87eae19ab7a49bad4fcf

Partinin, hangi yönetim sistemini benimsediği de şimdiden belli oldu. 

29608ea198cb0ad0b1b967b9cb09b72c00a07f16

Tamamen varsayımsal bir senaryo olması nedeniyle, bu durumda en uygun gördüğüm yönetim şekli parlamenter sistem olacaktır. Bunun nedeni, parlamenter sistemde, hükümetin yasama organı tarafından denetlenmesi ve siyasi partiler arasında işbirliği ve uzlaşıyı teşvik etmesidir. Bu sayede, farklı siyasi görüşlere sahip partiler arasında çekişme ve mücadele yerine, ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma fırsatı sağlanabilir. Ayrıca, parlamenter sistemde, halkın seçtiği temsilcilerin hükümet politikalarını belirleme ve denetleme gücüne sahip olması, demokratik bir yapı oluşturur.

c23d3df770c95b221780fca7ba7a1eb5828f4587

Midjourney

Geleceğin Partisi’nin seçim kampanyası metninde de ülkemizdeki en büyük problemlerden bazıları vurgulanıyor. Mitinglerde de her fırsatta bu seçim kampyansındaki hedefleri tekrar ediliyor. 

e9cadd834162165006dd26e62dd2832bcf43fcc7

Tabii, bir seçim kampanyası oluşturabilirim. İşte Geleceğin Partisi’nin seçim kampanyasına yönelik örnek bir metin:
Sevgili Vatandaşlarımız,
Biz Geleceğin Partisi olarak, ülkemizin geleceği için yepyeni bir vizyon sunuyoruz. Toplumsal barış, demokratik değerler ve ekonomik kalkınma gibi temel ilkelerimizle, Türkiye’yi daha da güçlü bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz bugün karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkmak için cesaretle hareket etmek zorundadır. Geleceğin Partisi olarak, ekonomik büyümeyi artırmak, işsizliği azaltmak, eğitimi ve sağlık hizmetlerini geliştirmek için somut adımlar atacağız. Bizimle birlikte çalışarak, Türkiye’yi daha güçlü, daha adil ve daha refah bir ülke haline getirebiliriz. Geleceğin Partisi, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve özgürlüklerini koruyarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapacak, çağdaş bir Türkiye için çalışacaktır. Bizler, Geleceğin Partisi olarak, Türkiye’yi gerçek anlamda bir demokrasi haline getirmeyi ve toplumsal barışı sağlamayı hedefliyoruz. Siz de bizimle birlikte bu hedeflere ulaşmak için oy verin ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapın.
Teşekkürler,
Geleceğin Partisi.

1a7c71910b35c9d2e66927d09fb2e9563f3a9ac6

Midjourney

Öyleyse Geleceğin Partisi’ne biraz da asıl merak ettiklerimizi soralım. Mesela merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası çok büyük bir yıkıma uğradık. Tekrar benzer bir felaketle karşılaşmamamız için planları neler? 

b9ca4a3027babe3a1a2f213fffd335a61fa9d505

Geleceğin Partisi olarak, deprem gibi doğal afetlerle mücadele için sıkı bir eylem planı hazırlamayı taahhüt ediyoruz. Kahramanmaraş’taki depremler, ülkemizdeki deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde altyapı çalışmalarına öncelik vererek, binaların güçlendirilmesi ve afet yönetimi ekiplerinin geliştirilmesi gibi konulara odaklanacağız. Bunun yanı sıra, afet yönetimi sürecinde halkımızın yaşadığı zorlukların azaltılması için de önemli adımlar atacağız. Mağduriyet yaşayan ailelere gereken yardımı sağlayacak, afet sonrası acil müdahale ekiplerimiz depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olacak. Geleceğin Partisi olarak deprem riskinin azaltılması için bilimsel verilere dayalı politikalar üreteceğiz ve afet yönetiminde proaktif bir yaklaşım benimseyeceğiz. Bunun için de, afet yönetimi konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir ekip kuracağız. Deprem gibi afetlerin önlenemeyeceğini biliyoruz, ancak Geleceğin Partisi olarak doğal afetlerin neden olduğu kayıpları minimize etmek için elinden gelen her şeyi yapacağız. Halkımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir.

81ffd7cf6186b723dd658e26064f1d30499d1adc

Midjourney

E bir de tüm Türkiye’yi ikiye bölen mülteci tartışmaları var. Geleceğin Partisi mültecilerle ilgili nasıl bir yol izleyecek?  

20b53bf955ae46a6af87a7e760f17c416fa94355

Geleceğin Partisi olarak, insani krizler ve savaşlardan kaçan mültecilere insani yardım ve koruma sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, ülkemize sığınan Suriyeli ve Afgan mültecilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak, barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Ancak, sığınmacıların ülkemizdeki varlığına ilişkin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm arayışında da olacağız. Bu çerçevede, Suriye ve Afganistan’daki siyasi ve insani krizlerin çözümüne katkı sağlamak için uluslararası toplumla işbirliği yapacak ve sığınmacıların kendi ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşleri için çalışacağız. Öte yandan, mültecilerin topluma uyumu ve entegrasyonu konusunda da çalışmalar yapacağız. Bu çerçevede, Türkçe öğrenimini teşvik etmek, mesleki eğitim ve istihdam fırsatları yaratmak, toplumla uyumlu yaşama becerilerini geliştirmek için programlar düzenlemeyi planlıyoruz.

a51db8952434ce2eb38de67ae6c2bc41c33b50a0

Midjourney

Dolar ve Euro da almış başını gidiyor… Ancak Deniz Aydın, bu gidişata “Dur!” demenin o kadar da kolay olmadığının farkında. 

d0fe9360a9a95f10a29716ef88d2920419814f05

Geleceğin Partisi, ekonomik istikrarı sağlamak ve para birimimizin değer kaybını önlemek için çeşitli tedbirler almayı planlıyor. Bu tedbirler arasında aşağıdakiler yer alabilir:
 1. Üretimi artırmak: Ekonomik kalkınma için üretim seviyesinin artırılması önemlidir. Bu, hem yerli hem de yabancı yatırımların teşvik edilmesini ve istihdam yaratılmasını içerebilir.
 2. Tasarruf oranlarını artırmak: Tasarruf oranlarının artırılması, ülkemizdeki yatırımların artmasına ve kalkınmaya katkı sağlayabilir. Bu amaçla, vergi reformları gibi teşvik edici önlemler alınabilir.
 3. İthalatı azaltmak: Dış ticaret açığımızı azaltmak için, ithalatı azaltmak veya yerli üretimi teşvik etmek gibi adımlar atılabilir.
 4. Merkez Bankası politikalarını düzenlemek: Merkez Bankası, para arzını kontrol ederek enflasyonu azaltabilir ve para birimimizin değerini koruyabilir. Bu, faiz oranlarının uygun şekilde ayarlanması ve para politikasının sıkılaştırılması gibi adımları içerebilir.
 5. Yatırımcı güvenini artırmak: Yatırımcı güvenini artırmak için, ekonomik reformlar yapılması ve politik istikrarın sağlanması önemlidir. Bu, öngörülebilir bir yasal çerçeve sağlayarak ve yolsuzluğu azaltarak yapılabilir.
 6. Dış ticaret anlaşmaları yapmak: Dış ticaret anlaşmaları, ihracatın artırılmasına yardımcı olabilir ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, uluslararası ticarette daha fazla yer alınması hedeflenmektedir.
Tüm bu önlemler bir arada alınarak ekonomik istikrarın sağlanması hedeflenir.

7d493d2303980c0f9956fb98f346587990aebe8e

Midjourney

Doların yeniden 2-3 TL’ye düştüğünü görür müyüz bilemiyoruz ama Deniz Hanım ekonominin toparlanacağını söylüyor.  

3b4168af3d7ebc19c88d749df8e6c0ff84d3c285

Dolar kurunun belirlenmesi pek çok faktöre bağlıdır ve bu faktörlerin çoğu dış etkenlerden kaynaklanır. Geleceğin Partisi’nin ekonomi politikaları ve diğer alınacak tedbirler elbette dolar kurunun düşmesine katkıda bulunabilir ancak tek başına doların 2-3 TL seviyesine düşeceğini söylemek mümkün değil. Dolar kurunun belirlenmesinde etkili olan faktörler arasında ülke ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon, siyasi istikrar, para politikaları, cari işlemler açığı gibi birçok etken bulunmaktadır.

Tabii ki ekonomimizin toparlanması için kısa ve uzun vadeli bazı planları da var.  

0497069cb9f297ab7a05fa5051e43b2ba6697bf5

Ekonomik toparlanma süreci pek çok faktöre bağlı olduğu için net bir süre belirlemek doğru olmayabilir. Ancak Geleceğin Partisi olarak, ekonomik reformlarla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz bulunuyor.

Kısa vadede, acil olarak atılması gereken adımları hızla hayata geçirerek vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye çalışacağız. Bu adımlar arasında, enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarını yeniden yapılandırmak, vergi reformu yapmak, küçük işletmeleri desteklemek, işsizliği azaltmak ve hane halklarının gelirlerini artırmak gibi konular yer alabilir.

Orta ve uzun vadede ise, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam yaratmak için ekonomik reformlara odaklanacağız. Bu reformlar arasında, eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımların artırılması, ihracatın teşvik edilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamu maliyesinde yapısal reformlar gibi konular yer alabilir.

Bu adımları hızla hayata geçirerek, kısa vadede vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi, orta ve uzun vadede ise sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Ancak ekonomik toparlanma süreci pek çok faktöre bağlı olduğu için net bir süre belirlemek mümkün değildir.

PayPal ile alışveriş yapmayı, Ekşi Sözlük’e VPN’siz girmeyi ve daha erişemediğimiz pek çok siteyi, uygulamayı çok özledik. Geleceğin Partisi, erişim engellerinin kalkabileceğine dair sinyalleri verdi. 

86562e51d906d3cfb050049426d3cc1d465c6f25

Geleceğin Partisi’nin bu konuda bir resmi açıklaması olmadığı için kesin bir yanıt vermek mümkün değil. Ancak partinin seçim beyannamesinde özgürlükçü bir anlayışa sahip olduğu ve dijital özgürlükleri desteklediği belirtiliyor. Bu nedenle, gelecekte bu tür platformlara getirilen erişim engellerinin kaldırılması veya en azından yeniden değerlendirilmesi konusunda adımlar atılabileceği düşünülebilir. Ancak bu tamamen bir tahminden ibarettir ve gelecekte ne olacağına dair kesin bir garanti veremez.

Merak ettiğimiz bir diğer konu da eğitim. Biliyorsunuz ki ülkemizde eğitim sistemi sürekli değişiyor. Geleceğin Partisi, ilk olarak öğrencilerin materyal eksiklerini giderip eğitim kalitesini artırmayı planlıyor. 

16cbd9fbd0d60071a1d127eb52e73602efc2c54c

Eğitim sistemi bizim için oldukça önemlidir ve öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmesi için eğitim sistemimizin değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim sistemi için yapılacak değişiklikler, öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması ve ülkenin geleceği için daha nitelikli bireylerin yetişmesi amacıyla yapılmalıdır. Bunun için öncelikle eğitim bütçesinin artırılması, öğretmenlerin daha iyi yetiştirilmesi ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için gerekli olan eğitim materyallerinin temin edilmesi gerekiyor. Ayrıca, eğitim programlarının da güncellenmesi, teknolojik yeniliklere uyum sağlaması ve öğrencilere daha fazla pratiğe yönelik bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu değişikliklerin tamamı birkaç yıl içinde gerçekleştirilemeyecek kadar büyük ölçeklidir ancak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

9d48921592c49b6eb21d5f8e6aa887d8fded380f

Midjourney

Komşu ülkelerimizle de çalkantılı bir ilişkimiz var. Geleceğin Partisi yurt dışı ilişkilerimizde barışçıl bir yol izleyeceğini belirtiyor. 

6cec859973268981d10cf8ac937b8c9972cfa2fb

Geleceğin Partisi olarak, Türkiye’nin tüm komşu ülkeleriyle sağlam ve yapıcı ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri ilerletmeyi hedefliyoruz. Bölgesel barış, istikrar ve işbirliği, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle Suriye, Irak ve İran gibi komşu ülkelerimizdeki iç savaş, terör ve siyasi çalkantıların Türkiye’yi de doğrudan etkilemesi nedeniyle, bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak ve istikrarı sağlamak bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda, diplomasi ve diyalog yoluyla sorunların çözümüne katkıda bulunmayı, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeyi, kültürel ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs gibi Avrupa ve Akdeniz’deki diğer komşu ülkelerimizle de olumlu ilişkiler sürdürmek ve karşılıklı çıkarları gözeterek işbirliği yapmak istiyoruz.

Her şey iyi, hoş ama seçimlerde nasıl bir sonuç bekleniyor? Görünen o ki Geleceğin Partisi’nin oy oranları %5-10 civarında kalabilir.  

a241f4eb07bc1342e343f7f1c641374eee9662ef

Elbette, tahmini bir seçim sonucu verebilirim. Ancak belirtmek isterim ki seçim sonuçları birçok faktöre bağlıdır ve bu tahminler her zaman doğru olmayabilir.
Tahminime göre, Geleceğin Partisi’nin seçimlere katılması durumunda oy oranının %5-10 arasında olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu oranın artması veya azalması da mümkündür, çünkü seçim sonuçlarını etkileyen birçok değişken vardır.

57eadad0feaec7ce2508fb1230f8cc4b9e503c93

Tartışmalara rağmen Geleceğin Partisi seçimlere hazır. Hatta oy pusulasındaki yeri bile belli oldu.  

35360b2fa43cafd5e8befb670381a5eda4f84712

Peki Geleceğin Partisi hangi ittifaka dahil olacak?

e89f291b8ab0f1fd8276a575386a5dcb973da837

Geleceğin Partisi, bir seçim stratejisi olarak Millet İttifakı’na dahil olma veya kendi ittifakını kurma seçeneklerini değerlendirebilir. Ancak, herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacağı veya kendi ittifakını kurup kurmayacağına ilişkin kesin bir bilgi mevcut değil. Bu tür kararlar, seçime giden süreçte siyasi atmosfere, diğer partilerin yaklaşımlarına ve partinin kendi stratejisine bağlı olarak belirlenir.

Sıra geldi seçime… Metropoll’ün yaptığı anketlere göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun %42.6, Recep Tayyip Erdoğan’ın %41.1, Muharrem İnce’nin %5, Sinan Oğan’ın ise %2.2’lik bir oy oranı var. Buna göre Deniz Aydın seçime katılsa ne kadar oy alırdı? 

afdf55eb22977a25409c93b13eb652b1db2aed5d

Verdiğiniz anket sonuçlarına göre, mevcut adaylar arasında Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir oy oranına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu %42.6 oy oranına sahipken, diğer adaylar çok daha düşük oranlara sahip. Bu nedenle, Deniz Aydın’ın oy oranı hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak, varsayımsal olarak Deniz Aydın %1 ile %2 arasında bir oy oranına sahip olabilir.

367a67955b1f8d5c98debd28d71ef6231fe2ea29

Midjourney

Peki seçimi Geleceğin Partisi seçimleri kazansaydı nasıl bir kutlama görürdük? Bir balkon konuşması görür müydük? 

3c03f6de6258478e9d774cd22c6881d07bdd521e

Bu tamamen hayali bir senaryo olduğu için, Geleceğin Partisi’nin nasıl bir kutlama yapacağına dair kesin bir yanıt veremem. Ancak, seçim zaferi konuşmasında muhtemelen parti lideri veya bir temsilci, halka teşekkür edecek ve partinin öncelikleri ve hedefleri hakkında konuşacaktır. Ayrıca, diğer siyasi partilere saygı duyulacağı ve işbirliği çağrısında bulunulacağı da olası bir konuşma temasıdır.

c1817918251a383a16ad776c3d5f24922dc8b826

Peki biz neden böyle bir şey yaptık?

Görmüş olduğunuz gibi bu içeriğimizdeki neredeyse tüm bilgileri bize ChatGPT verdi, biz de kendisinin söylediklerine hiçbir müdahalede bulunmadık. Zira bir yapay zeka aracı olsa bile siyasi partilerden beklentileri bizden pek de farklı değil. 

Aslında bakarsanız yalnızca ChatGPT’nin değil, çoğumuzun istekleri aynı. Daha iyi şartlarda okumak, daha güvenli binalarda yaşamak, fikirlerimize önem verilmesi… İstediklerimizin birçoğunu yalnızca bunlar oluşturuyor. Umuyoruz önce biz birbirimizi, sonra da siyasiler bizi anlayabilir. Tabii ki biz yine de bu içeriğin eğlence amacıyla yapıldığını yeniden hatırlatalım. 

Geleceğin Partisi’ni ve parti lideri Deniz Aydın’ı daha fazla merak ediyor musunuz? Deniz Hanım’la sesli ve görüntülü bir röportaj yaptığımız video çekelim mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. 🙂

Yapay zeka araçlarına siyasi parti liderlerini ‘farklı’ şekillerde çizdirdiğimiz, birbirinden eğlenceli diğer içeriklerimiz için: